Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Raport bieżący nr 35 / 2018 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”),(„Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15 listopada 2018 r., powziął informację, że na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, Zgromadzenie Wierzycieli pozytywnie przegłosowało propozycje układowe złożone przez Emitenta, a Sędzia Komisarz stwierdził przyjęcie układu. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 05 grudnia2018r. o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Sali nr B.65 odbędzie się rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu.

O kolejnych kluczowych fazach związanych z zatwierdzaniem układu Emitent poinformuje niezwłocznie w formie odrębnych raportów bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2018-11-15 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Przezes Zarządu  
2018-11-15 Marcin Garus  Wiceprezes Zarządu