Podstawa prawna        
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 30 / 2018  

Zarząd spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”_, niniejszym informuje, że w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej wynikającymi rezygnacją Pana PiotraPawlikowskiego złożoną w dniu 31.08.2018r. z pełnionej funkcji, Rada Nadzorcza naposiedzeniu w dniu 01.10.2018 r. postanowiła dokonać zmiany składu Komitetu AudytuEmitenta.

Do składu Komitetu Audytu w miejsce Pana Piotra Pawlikowskiekiego powołany został nowy członek Pani Aleksandra Kucharska. Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualny 3 osobowy skład Komitetu Audytu to:

1. Pani Aleksandra Kucharska – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Pani Adrian Strzelczyk – Członek Komitetu Audytu
3. Pan Wojciech Kołakowski – Członek Komitetu Audytu 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2018-10-01 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2018-10-01 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu