Podstawa prawna       
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązkizarządcze.

Raport bieżący nr 38 / 2019 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 16 lipca 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-07-16 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-07-16 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.