Podstawa prawna       
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
 

Raport bieżący nr 21 / 2019 

      
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniuw dniu dzisiejszym, tj. 15 kwietnia 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjachEmitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Marcina Garus.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-04-15 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-04-15 Marcin Garus Wiceprezes Zarądu