Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 17 / 2019

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 8 kwietnia 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Marcina Garus. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-08 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2019-04-08 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu