odstawa prawna      

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązkizarządcze.
Raport bieżący nr 11 / 2019

    
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Marcina Garus. Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2019-03-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu