Podstawa prawna       

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązkizarządcze.
 

Raport bieżący nr 10 / 2019 

     
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniuw dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitentasporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-03-27 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-03-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu