Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

 
Raport bieżący nr 8 / 2019


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, informuje, że w okresie od dnia 11 grudnia 2018 roku do dnia 25 marca 2019 roku otrzymał od spółki działającejna rynku niemieckim kolejne zamówienia, na wykonanie kontenerów i ścian kontenerówz przeznaczeniem na rynek niemiecki. Łączna wartość otrzymanych w powyższym okresie zamówień wynosi około 2 978 816,40 zł.

Terminy realizacji poszczególnych zamówień przypadają na okres od kwietnia do sierpnia 2019 roku.

Realizacja poszczególnych zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych wwysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu.

Pozostałe szczegółowe warunki oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechniestosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względuna ich wartość oraz możliwość dalszego kontynuowania współpracy z klientem. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-03-25 Krzysztof Ksiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-03-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu