Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Raport bieżący nr 6/2019


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”),  w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 lutego 2019 roku otrzymał odpis postanowienia wydany 26 lutego 2019 roku, a tym samym powziął informację, o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli Emitenta w dniu 15 listopada 2018 roku.
W przedmiotowym odpisie postanowienia Sąd Rejonowy stwierdził, że niniejsze postanowienie jest prawomocne od dnia 28 grudnia 2018 roku.
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-02-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-02-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu