Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 3 / 2019 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji ( Emitent ),w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 12 listopada 2015 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 stycznia 2019 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowegow Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu w dniu 10.01.2019r. hipotekiumownej do kwoty 1.900.000,00 zł ustanowionej na prawie wieczystego użytkowania nieruchomościnależącej do Emitenta, wpisanej do księgi wieczystej pod numerem KW Nr SL1C/00019540/7.Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia spłaty limitu kredytowego zgodniez umową kredytową z dnia 28 października 2015 roku. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-01-16 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu   
2019-01-16 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu