ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

10/2024 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2023 r. z dnia 26 kwietnia 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2024 roku wpłynął do Emitenta z ING Bank Śląski S.A. („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr FT/858/2023/00003880/00 z dnia 26 kwietnia 2023 r., z górnym limitem kredytu do kwoty 2.830.000,00 zł. ( słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Zgodnie z postanowieniami Aneksu, został przedłużony okres kredytowania do dnia 30 czerwca 2024 r. z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia trwania umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

Pozostałe warunki aneksu do przedmiotowej umowy  kredytu  nie ulegają zmianie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
24-04-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
24-04-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu