ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

22/2023 Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2022 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 14 kwietnia 2023 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za rok 2022, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2022 rok wraz z danymi porównawczymi za rok obrotowy 2020 i 2021. Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w roku 2022 Zarząd Emitenta przyjął okres 2020-2021. Ostateczne wartości danych finansowych za rok 2022 przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 28 kwietnia 2023 roku. Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych ZREMB Chojnice S.A. za rok 2022 Spółka zanotowała w 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 34 878,6 tys. zł co stanowi w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za lata 2020-2021 _26 820,7 tys. zł_ wzrost o 30,04 %. Spółka osiągnęła w 2022 roku zysk na poziomie EBIT w wysokości 3 451,2 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku za poprzednie okresy lat 2020-2021 w wysokości 1 419,3 tys. zł. daje wzrost na poziomie 143,13% Spółka osiągnęła w 2022 roku zysk na poziomie EBITDA w wysokości 4 664,8 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku za poprzednie okresy lat 2020-2021, wynoszącego 2 175,0 tys. zł daje wzrost o 114,47% Spółka w 2022 roku w porównaniu do okresu porównawczego lat 2020-2021 poprawiła nie tylko przychody ale też dwuipółkrotnie EBIT oraz ponad dwukrotnie EBITDA. Zarząd zwraca uwagę na fakt, iż tak duża dynamika poprawy wyników finansowych miała miejsce w niekorzystnym okresie, kiedy główny materiał używany do produkcji, czyli stal podrożała ponad dwukrotnie w wyniku wybuchy wojny w Ukrainie i jej zakup przez pewien okres był reglamentowany.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
14-04-2023 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
14-04-2023 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu