ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

11/2023 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając na podstawie § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało z dniem 28 lutego 2023 roku członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adriana Strzelczyk, pełniącego dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lutego 2023 r. powołało z dniem 28 lutego 2023 r. w skład Rady Nadzorczej Pana Kamila Paduch do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 27 czerwca 2025 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołany członek Rady Nadzorczej Pan Kamil Paduch nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspolnik społki cywilnej, społki osobowej lub jako członkowie organu społki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej stanowi załączniki do niniejszego raportu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
28-02-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
28-02-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu
# Plik Wielkość pliku
1 pdf 23.02.28_utf-8Oswiadczenie_KP 98 KB