ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

20/2022 Powołanie Członków Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nowej X kadencji.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej wskutek upływu wspólnej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło dnia 27 czerwca 2022 r. uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej X wspólnej kadencji., która ukonstytuowała się w następujący sposób:

  1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Kołakowski
  2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Adrian Strzelczyk
  3. Członek Rady Nadzorczej Pani Joanna Kosiorek-Sobolewska
  4. Członek Rady Nadzorczej Pani Aleksandra Kucharska
  5. Członek Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Domińczak

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki wynosi 3 lata.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadza działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. stanowią załączniki do niniejszego raportu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
27-06-2022Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
27-06-2022Marcin GarusWiceprezes Zarządu
# Plik Wielkość pliku
1 pdf Adrian_Strzelczyk 451 KB
2 pdf Joanna_Kosiorek-Sobolewska 611 KB
3 pdf Wojciech_Kołakowski 700 KB
4 pdf Arkadiusz_Dominczak 105 KB
5 pdf Aleksandra_Kucharska 1 MB