ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

8/2022 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 21.02.2022 r. otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim zamówienie na wykonanie nowej innowacyjnej bazy wojskowej opartej na standardowych wojskowych kontenerach hakowych.

Innowacją jest to, że kontenery te łączą się między sobą tworząc wewnątrz szczelnie zamkniętą powierzchnię do specjalistycznego wykorzystania w siłach zbrojnych.

Wartość otrzymanego zamówienia wynosi około 1.285.200,00 zł.

Termin realizacji zamówienia ustalono sukcesywnie od dnia 01 czerwca 2022 r.do dnia 01 lipca 2022 r.

Realizacja zamówienia nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanym zamówieniu została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem w ramach realizacji zamówień, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji tego typu kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-02-21 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2022-02-21 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu