Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 07.10.2021 r. otrzymał od grupy kapitałowej działającej na rynku francuskim kolejne zamówienie na wykonanie partii próbnej konstrukcji stalowej o wartości 58.520 euro.


Łączna wartość wszystkich otrzymanych zamówień przez Emitenta w okresie od początku stycznia do 7 października 2021 r. wynosi 315.935,90 euro.


Ponadto strony uzgodniły, iż poprawne wykonanie partii próbnej przez Emitenta gwarantuje otrzymanie kolejnego zamówienia o wartości 311.500 euro.


Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent jest w trakcie realizacji otrzymanych zamówień, a termin zakończenia wszystkich pozostałych dostaw określony został do 15 stycznia 2022 r.

Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości 2% kwoty niniejszej umowy za dzień roboczy opóźnienia, narastająco, maksymalnie 10% całkowitej kwoty niniejszej umowy.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem w ramach realizacji zamówień oraz biorąc pod uwagę, iż łączna wartość wszystkich zamówień pozyskanych w ramach umowy do realizacji po wykonaniu poprawnie partii próbnej przekroczy stosowane przez Emitenta kryterium umowy istotnej wartości.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-07 Krzysztof Kosiorek Sobolewski Prezes Zarządu
2021-10-07 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu