Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 10.09.2021 roku otrzymał od nowego dla spółki podmiotu działającego na międzynarodowym rynku specjalizującym się w realizacji dla przemysłu morskiego zakresów związanych z budową i modernizacją jednostek pływających zamówienie na specjalnie projektowany kontener elektryczny, którego zadaniem jest proces zasilania jednostek pływających z indywidualnie projektowanymi wysuwanymi prowadnicami, służący do szybkiego i wygodnego podłączenia oraz odłączenia jednostek pływających zacumowanych na nabrzeżu. Kontener będzie spełniał wymagania najwyższej klasy odporności ogniowej według norm ogólnoświatowych oraz klasy IP56 oraz wymagania CSC.

Wartość otrzymanego zamówienia wynosi 360.609,00 zł.

Termin realizacji zamówienia ustalono na IV kwartał 2021 roku.

Realizacja zamówień nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o zamówieniu została uznana za istotną dla Emitenta, ze względu na otrzymanie zamówienia od nowego Klienta, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-09-10 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu