Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NZWZ”) w dniu 03.09.2021 r.

Ponadto Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od procedowania 4 pkt planowanego porządku obrad, a mianowicie:

-pkt.4 – wybór Komisji Skrutacyjnej – z uwagi na liczbę akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-03 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-09-03 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu