Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 39 / 2017 

    
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (dalej: Spółka, Emitent), niniejszym w celu uzupełnienia raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 18 października 2017 roku dotyczącego uzasadnienia Postanowienia sporządzonego przez Sąd, informuje, iż postanowienie Sądu jest nieprawomocne i Emitentowi przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na Postanowienie. Zarząd Spółki rozważy zasadność wniesienia zażalenia od Postanowienia. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-10-18 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-10-18 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu