Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 Raport bieżący nr 25 / 2017


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2017 r., powziął informację od Członka Zarządu będącego na zgromadzeniu wierzycieli Spółki, że Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy zmienił na dzień 27 lipca 2017 r. na godz.9:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk –Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Sali nr C106 termin zwołania zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w celu głosowania nad układem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-27 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-06-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu