Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący 47/2019

Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 września 2019 roku, otrzymał od spółki działającej na rynku polskim zamówienia na wykonanie elementów obudów wykorzystywanych jako elementy osłonowe do szaf sterowniczych w wysokowydajnych systemach olejowych/ paliwowych dostarczających paliwo do różnego rodzaju turbin, kompresorów oraz wysokociśnieniowych napędów na łączną wartość ok. 513 000,00 zł.

Terminy realizacji poszczególnych zamówień ustalono na okres od października 2019 roku do stycznia 2020 roku.

Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości nieprzekraczającej 0,5% wartości netto danego zamówienia za każdy dzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na fakt pozyskania nowego kontrahenta oraz możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-02 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-09-02 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu