Podstawa prawna
Art. 17 ust. MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 43 / 2019


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. „Emitent”, „Spółka”, informuje, że w okresie od dnia 26 marca 2019 roku do dnia 20 sierpnia 2019 roku otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim zamówienia, na wykonanie kontenerów i ścian kontenerów z przeznaczeniem na rynek niemiecki na łączną wartość ok 5 518 708,25 zł.

Termin realizacji ustalono na okres od kwietnia 2019 do marca 2020 roku.

Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o otrzymanych zamówieniach została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na ich wartość oraz możliwość dalszego kontynuowania współpracy z klientem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-20 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-08-20 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu