Podstawa prawna       
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązkizarządcze.
 

 Raport bieżący nr 41 / 2019 

 
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniuw dniu dzisiejszym, tj. 2 sierpnia 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu EmitentaPana Marcina Garus.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-08-02 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-08-02 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu