Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 23 lipca 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Marcina Garus. 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.   

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

2019-07-23 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu   
2019-07-23 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu