Podstawa prawna       

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport bieżący nr 7 / 2019 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. ” Emitent” informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2019 r. powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wicerezesa Zarządu Emitenta Pana Marcina Garus. 


Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-03-25 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-03-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu