Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

 Raport bieżący nr 5 / 2019


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”),  informuje, że w okresie od dnia 2 stycznia 2019 roku do dnia 20 lutego 2019 roku  otrzymał od kontrahentów z branży offshore zamówienia na wykonanie kontenerów na rynek norweski i brytyjski na łączną wartość ok 3 870 327,94 zł.

Ostateczny termin wykonania zamówień i dostawy wszystkich kontenerów przypada na koniec maja 2019 roku, natomiast Emitent będzie zgodnie z ustalonymi harmonogramami sukcesywnie przekazywał kontrahentom przygotowane kontenery.

W przypadku znaczącego przekroczenia terminu realizacji i dostawy kontenerów oraz w przypadku  wykonania kontenerów w sposób znacząco odbiegający od sposobu określonego w zamówieniu kontrahenci mają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.


Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.


Informacja o otrzymanym zamówieniu została uznana za istotną dla Spółki, ze względu na wartość otrzymanych zamówień oraz ze względu na odwrócenie dotychczasowego negatywnego trendu dotyczącego ograniczania zamówień od kontrahentów z branży offshore. Obecnie sytuacja na rynku zamówień z branży offshore ulega poprawie, a Emitent uzyskuje coraz więcej zamówień, co może pozytywnie wpłynąć na powrót Spółki na rynek offshore.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-02-20 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-02-20 Marcin Garus  Wiceprezes Zarządu