Krzysztof Kosiorek-Sobolewski – Prezes Zarządu

Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu