Wojciech Kołakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adrian Strzelczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Kosiorek-Sobolewska – Członek Rady Nadzorczej

Aleksandra Kucharska – Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Domińczak – Członek Rady Nadzorczej