Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 3 września 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 21 czerwca 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 25 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 04 czerwca 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 08 czerwca 2018r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 26 lipca 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 26 czerwca 2017r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 25 maja 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 28 kwietnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 28 kwietnia 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 28 kwietnia 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 17 kwietnia 2014r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 26 czerwca 2013r.