59/2019 Zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań i aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

58/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

57/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

56/2019 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

55/2019 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za III kwartał 2019 roku

54/2019 Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.

53/2019 Zmiana informacji o transakcji na akcjach Emitenta.

52/2019 Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.

51/2019 Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności.

50/2019 Informacja o szacowanym wpływie MSSF 16 na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta.

49/2019 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A.za I półrocze 2019 r.

48/2019 Otrzymanie zarządzenia z sądu

47/2019 Otrzymanie zamówień na wykonanie elementów obudów.

46/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

45/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

44/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

43/2019 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

42/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

41/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

40/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

39/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.null

38/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

37/2019 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

36/2019 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

35/2019 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

34/2019 KOR Korekta raportu bieżącego nr 34/2019.

34/2019 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

33/2019 Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

32/2019 Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

31/2019 Powołanie Członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. nowej IX kadencji.

30/2019 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 04 czerwca 2019r

29/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. w dniu 04.06.2019r.

28/2019 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A.w za I kwartał 2019r.

27/2019 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.

26/2019 Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok.

25/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – uzupełnienie informacji.

 24/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE”S.A.

23/2019 Informacja na temat raportów rocznych Emitenta za 2018 r.

22/2019 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2018 rok

21/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

20/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

19/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

18/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

17/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

16/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

15/2019 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

14/2019 Zawarcie Aneksu do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

13/2019 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

12/2019 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

11/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

10/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

9/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym ZgromadzeniuEmitenta.

8/2019 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

7/2019 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

6/2019 Uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zatwierdzeniu układu.

5/2019 Otrzymanie zamówień z branży offshore.

4/2019 Uchwała zarządu dotycząca dalszych działań związanych z wykreśleniem akcji Emitenta z segmentu Listy Alertów i przywrócenia obrotu akcjami na GPW.

3/2019 Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki.

2/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

1/2019 Zawarcie Aneksu do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.