138/2009 Zawiadomienie Spółki – JAGO S.A.

137/2009 Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów.

136/2009 Zawiadomienie Spółki – JAGO S.A.

135/2009 Zawiadomienie Spółki – S1 Sp. z o.o.

134/2009 Informacja o zawarciu porozumienia inwestycyjnego.

133/2009 Informacja dotycząca terminu publikacji sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy ZREMB-CHOJNICE S.A.

132/2009 Informacja o zawarciu porozumienia inwestycyjnego.

131/2009 Zawarcie znaczącej umowy.

130/2009 Zawarcie umowy.

129/2009 Zawarcie znaczącej umowy.

128/2009 Informacja dotycząca terminu publikacji sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy ZREMB-CHOJNICE S.A.

126/2009 Conclusion of a meaningful contract by a subject being dependent on ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

127/2009 Informacja poufna dotycząca podpisanego kontraktu.

126/2009 Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

125/2009 Zawarcie znaczącej umowy.

124/2009 Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów.

123/2009 Zawarcie znaczącej umowy.

122/2009 Komunikat GPW.

121/2009 Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta.

120/2009 Zarejestrowanie zmiany Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

119/2009 Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

118/2009 Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

117/2009 Zawarcie umowy przeniesienia prawa własności udziałów

116/2009 Informacja poufna dotycząca zmiany w harmonogramie realizacji umowy o wspólnej inwestycji.

115/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

114/2009 Zbycie akcji.

113/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

112/2009 Zbycie akcji.

111/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

110/2009 Zbycie akcji.

109/2009 Zawarcie znaczącej umowy.

108/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

107/2009 Zbycie akcji.

106/2009 Zbycie akcji.

105/2009 Zbycie akcji.

104/2009 Postanowienie Sądu o wykreśleniu osoby wchodzącej w skład Zarządu Spółki.

103/2009 Zbycie akcji.

102/2009 Zbycie akcji.

101/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

100/2009 Zbycie akcji.

99/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

98/2009 Zbycie akcji.

97/2009 Zbycie akcji.

96/2009 Powołanie Członka Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki HENCZKE.

95/2009 Informacja o zawarciu umowy przedwstępnej.

94/2009 Korekta raportu nr 94 – Zbycie akcji.

94/2009 Zbycie akcji.

93/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

92/2009 Zbycie akcji.

91/2009 Zbycie akcji.

90/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

89/2009 Zbycie akcji.

88/2009 Korekta raportu nr 88 – Nabycie akcji.

88/2009 Nabycie akcji.

87/2009 Zbycie akcji.

86/2009 Zbycie akcji.

85/2009 Zbycie akcji.

84/2009 Disposal of shares.

84/2009 Zbycie akcji.

83/2009 Zbycie akcji.

82/2009 Zbycie akcji.

81/2009 Zbycie akcji.

80/2009 Zbycie akcji.

79/2009 Zbycie akcji.

79/2009 Zbycie akcji.

78/2009 Zbycie akcji.

77/2009 Informacja poufna dotycząca zmiany w harmonogramie realizacji umowy o wspólnej inwestycji.

76/2009 Informacja poufna o zawarciu umowy o wspólnej inwestycji.

75/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

74/2009 Zbycie akcji.

73/2009 Zbycie akcji.

72/2009 Zbycie akcji.

71/2009 Zbycie akcji.

70/2009 Zbycie akcji.

69/2009 Zbycie akcji.

68/2009 Zbycie akcji.

67/2009 Zawarcie umowy.

66/2009 Zbycie akcji.

65/2009 Zbycie akcji.

64/2009 Zawarcie umowy.

63/2009 Zbycie akcji.

62/2009 Zbycie akcji.

61/2009 Zbycie akcji.

60/2009 Zbycie akcji.

59/2009 Zbycie akcji.

58/2009 Zbycie akcji.

57/2009 Zbycie akcji.

56/2009 Zbycie akcji.

55/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 18 czerwca 2009r.

49/2009 Korekta raportu nr 49 – Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

54/2009 Powołanie Członka Zarządu.

53/2009 Powołanie Członka Zarządu.

52/2009 Rezygnacja z ubiegania się o następną kadencje.

51/2009 Zbycie akcji.

50/2009 Wybór niezależnego audytora.

49/2009 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

48/2009 Zbycie akcji.

47/2009 Zbycie akcji.

45/2009 Zbycie akcji.

44/2009 Zbycie akcji.

43/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

42/2009 Zbycie akcji.

41/2009 Zbycie akcji.

40/2009 Zbycie akcji.

39/2009 Zbycie akcji.

38/2009 Zbycie akcji.

37/2009 Zbycie akcji.

36/2009 Zbycie akcji.

35/2009 Zbycie akcji.

33/2009 Korekta raport nr 33 – Porządek ZWZA wraz z projektami Uchwał ZWZA na 18 czerwca 2009r.

34/2009 Zawarcie znaczącej umowy.

33/2009 Projekty Uchwał ZWZA na 18 czerwca 2009r.

32/2009 Zbycie akcji.

31/2009 Zbycie akcji.

30/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

29/2009 Zbycie akcji.

28/2009 Zbycie akcji.

27/2009 Nabycie akcji.

26/2009 Transakcja zbycia akcji.

25/2009 Nabycie akcji.

24/2009 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

23/2009 Zbycie akcji.

22/2009 Zbycie akcji.

21/2009 Indemnity of dues.

21/2009 Zabezpieczenia należności.

20/2009 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.

19/2009 Zawarcie umowy.

18/2009 Conclusion of contract.

18/2009 Zawarcie umowy.

17/2009 Conclusion of a meaningful contract.

17/2009 Zawarcie znaczącej umowy.

15/2009 Conclusion of a meaningful contract

15/2009 Zawarcie znaczącej umowy.

14/2009 Zabezpieczenia należności.

13/2009 Zawiadomienie Park Bronisze Sp. z o.o.

12/2009 Nabycie akcji

11/2009 Zbycie akcji.

10/2009 Zbycie akcji

8/2009 Wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w roku 2008.

7/2009 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.

6/2009 Informacja o niestosowaniu niektórych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

5/2009 Zbycie akcji

4/2009 Kontrakty walutowe

3/2009 Nabycie akcji

58/2008 Zbycie akcji przez Park Bronisze Sp. z o.o.

1/2009 Zbycie akcji przez Park Bronisze Sp. z o.o.