Podstawowe jednostkowe wskaźniki finansowe – I półrocze 2014r.

Podstawowe jednostkowe wskaźniki finansowe – rok 2013

Podstawowe jednostkowe wskaźniki finansowe – I półrocze 2013r.

Podstawowe jednostkowe wskaźniki finansowe – rok 2012

Podstawowe wskaźniki finansowe – I półrocze 2012r.

Podstawowe wskaźniki finansowe – rok 2011

Podstawowe wskaźniki finansowe – I półrocze 2011r.

Podstawowe wskaźniki finansowe – rok 2010r.

Podstawowe wskaźniki finansowe – I półrocze 2010r.

Podstawowe wskaźniki finansowe – rok 2009

Podstawowe wskaźniki finansowe – I półrocze 2009r.

Podstawowe wskaźniki finansowe – rok 2008

Podstawowe wskaźniki finansowe – I półrocze 2008r.

Podstawowe wskaźniki finansowe – rok 2007