Struktura własnościowa

Uwaga, aby wyświetlić wykres należy pobrać dodatek Adobe Flash Player. Pobierz teraz!.

Emitent informuje, że akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji w kapitale zakładowym Spółki zobowiązani są do przekazywania informacji o zmianach w stanie posiadania akcji.

Liczba akcji poszczególnych akcjonariuszy jest wynikiem podzielenia dotychczasowej liczby posiadanych akcji (zgodnie z zawiadomieniami).  

Akcjonariusz Liczba Akcji     Udział w strukturze akcjonariatu,
udział głosów WZA
Stan posiadania na podstawie informacji przekazanych do Spółki  wg stanu na dzień
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski                        2 890 000 22,23 % 02.07.2021r.
Marcin Garus1 306 813 10,0,5 % 02.07.2021r.
ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. 63 313 0,49% 02.07.2021r.
Adrian Strzelczyk 36 924 0,28% 02.07.2021r.
Pozostali akcjonariusze8 702950 66,95%
Łącznie13 000 000 100%

Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 6.500.00,00 złotych i dzieli się na 13.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 groszy każda:

 • 400.000 akcji serii A
 • 4.000.000 akcji serii B
 • 900.000 akcji serii C
 • 1.000.000 akcji serii D
 •  280.000 akcji serii E
 • 320.000 akcji serii F1
 • 497.600 akcji serii F2
 • 1.182.400 akcji serii F3
 • 142.500 akcji serii G
 • 2.754.589 akcji serii H
 • 1.122.911 akcji serii I
 • 400.000 akcji serii I1