Plik Opis Wielkość pliku
pdf Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018r. 965 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 1 2018 1 MB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 3 2018 1 022 KB
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2018r. 1 MB
pdf List Prezesa Zarządu - skonsolidowane 2018r. 102 KB
pdf Ocena Rady Nadzorczej za 2018r. 81 KB
pdf Oświadczenie dot. Komitetu audytu za 2018r. 400 KB
pdf Oświadczenie Zarządu dot. procedury wyboru firmy audytorskiej-_jednostkowe 2018r. 410 KB
pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za 2018r. 335 KB
pdf Jednostkowy raport roczny za 2018r. 446 KB
pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018. 324 KB
pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2018r. 1 MB
pdf Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018r. 1 MB
pdf List Prezesa Zarządu -jednostkowe 2018r. 103 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 1 2017 1 MB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 3 2017 1 MB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 1 2016 610 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 3 2016 1 MB
pdf Raport półroczny 2016- Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM 2 MB
pdf Raport półroczny 2016- Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM 172 KB
pdf Raport półroczny 2016-Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM 123 KB
pdf Raport półroczny 2016-Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM 1 MB
pdf Raport półroczny 2016-Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM 896 KB
pdf Raport półroczny 2016-Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ZBM 2 MB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 1 2015 461 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 3 2015 526 KB
pdf Raport półroczny 2015 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 681 KB
pdf Raport półroczny 2015-Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 637 KB
pdf Raport półroczny 2015-Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ZBM 507 KB
pdf Raport półroczny 2015-Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM 322 KB
pdf Raport półroczny 2015-Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM 656 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 1 2014 505 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 3 2014 468 KB
pdf Raport półroczny 2014 - Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 754 KB
pdf Raport półroczny 2014- Skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności 354 KB
pdf Raport półroczny 2014-Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 694 KB
pdf Raport półroczny 2014-Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 849 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 1 2013 431 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 3 2013 409 KB
pdf Raport półroczny 2013 - Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2 MB
pdf Raport półroczny 2013- Skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności 283 KB
pdf Raport półroczny 2013-Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 2 MB
pdf Raport półroczny 2013-Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 823 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 1 2012 322 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 3 2012 393 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 4 2012 483 KB
pdf Raport półroczny 2012 - Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 576 KB
pdf Raport półroczny 2012-Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 503 KB
pdf Raport półroczny 2012-Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 952 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 1 2011 229 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 3 2011 401 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 4 2011 330 KB
pdf Raport półroczny 2011 - Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 213 KB
pdf Raport półroczny 2011 - Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny 696 KB
pdf Raport półroczny 2011 - Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 251 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 1 2010 200 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 3 2010 337 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 4 2010 443 KB
pdf Raport półroczny 2010 - Raport niezależnego biegłego z przeglądu jednostkowego sprawozdania 235 KB
pdf Raport półroczny 2010 - Raport niezależnego biegłego z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania 283 KB
pdf Raport półroczny 2010 - Rozszerzony raport półroczny 547 KB
pdf Raport kwartalny Q3 2009 153 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany Q3 2009 144 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 4 2009 165 KB
pdf Raport półroczny 2009 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe 636 KB
pdf Raport półroczny 2009 - Raport niezależnego biegłego 581 KB
pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM (2) 223 KB
pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM 219 KB
pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM 219 KB
pdf Raport kwartalny skonsolidowany QS 1 2019 1 MB
pdf Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM 1 MB
pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM 1 MB
pdf Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ZBM 1 MB
pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM 1 MB