21/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

20/2021 Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2021 roku.

19/2021 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

18/2021 Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

17/2021 Informacje o intencji udzielenia zamówienia przez NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA”) na wykonanie i dostawę mostów taktycznych (Invitation to Tender „P 2584-Tactical Element Bridge 100822 ) dla konsorcjum pod nazwą „ZREMB GROUP”.

16/2021 Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności w zakresie wykonania próbnej serii poziomych zabezpieczeń ochrony balistycznej dla mobilnych baz wojskowych.

15/2021 Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. za 2020 rok

14/2021 Otrzymanie zamówienia w ramach nowego segmentu działalności.

13/2021 Otrzymanie zamówienia na wykonanie serii testowych kontenerów samowyładowczych do transportu materiałów sypkich ZREMOVE.

12/2021 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału do celowego.

11/2021 Przedłużenie umowy z firmą audytorską do badania sprawozdań finansowych.

10/2021 Akceptacja wstępnych warunków umowy inwestycyjnej przedstawionej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

9/2021 Otrzymanie zamówienia na wykonanie dwóch kompletów innowacyjnego urządzenia do przeładunków nabrzeże/platforma-statek.

8/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.

7/2021 Korekta powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

6/2021 Otrzymanie zawiadomienia w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta.

5/2021 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

4/2021 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

3/2021 Zawarcie umowy na instalację systemu fotowoltaicznego.

2/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

1/2021 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.