Mudskip- służą do magazynowania i transportu szlamu morskiego wydzielającego się podczas wydobywania ropy.