Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 2 marca 2020 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 maja 2020 roku wpłynęła do siedziby Emitenta podpisana umowa zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przemysłu („PARP”) na realizację projektu Emitenta pn. „Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji przez Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.” w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek”.

Celem projektu jest wprowadzenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnego kontenera o konstrukcji samorozładowczej, który stanowi wynik własnych prac B+R. Kontener, dostępny w dwóch wersjach, będzie dedykowany do przewozu szczególnie na duże odległości materiałów sypkich np. chemicznych, rolnych, budowlanych i tym podobnych.

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 5 124 180,00 zł zł, a przyznana Emitentowi wysokość dofinansowania wynosi 1 874 700,00 zł. Planowany okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 04 stycznia 2021 roku.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-05-21 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu