Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku, informuje, że w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do dnia 30 marca 2020 roku otrzymał od spółki działającej na rynku niemieckim kolejne zamówienia, na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla wojsk NATO. Łączna wartość otrzymanych w powyższym okresie zamówień wynosi około 2.450.180,00 zł.


Terminy realizacji poszczególnych zamówień przypadają na okres od kwietnia do maja 2020 roku.


Realizacja poszczególnych zamówień nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych.


Pozostałe szczegółowe warunki oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.


Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na wartość złożonych zamówień oraz biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-30 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-03-30 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu