Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu („PARP”) o zakwalifikowaniu projektu Emitenta pn. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZREMB – CHOJNICE, celem wprowadzenia na rynek nowego produktu – innowacyjnej kuchni mobilnej” do otrzymania dofinansowania w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”.


Zgodnie z opublikowanymi przez PARP wynikami oceny, projekt Emitenta pn. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZREMB – CHOJNICE, celem wprowadzenia na rynek nowego produktu – innowacyjnej kuchni mobilnej” znalazł się na 25 miejscu z listy 85 projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach wyżej wymienionego programu.

Całkowity koszt projektu Emitenta ma wynieść 1.842.540 zł, natomiast kwota wnioskowanego przez Emitenta i rekomendowanego przez PARP dofinansowania to 873.300 zł.


O kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących wnioskowanego dofinansowania ww. projektu Spółka poinformuje w trybie właściwych raportów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-10 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-03-10 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu