Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu („PARP”) o zakwalifikowaniu projektu Emitenta pn. „Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji przez Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.” do otrzymania dofinansowania w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój –  Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek”.

Zgodnie z opublikowanymi przez PARP wynikami oceny, projekt Emitenta pn. „Wdrożenie wyników prac B+R do produkcji przez Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.” znalazł się na 1 miejscu na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach wyżej wymienionego programu.

Celem projektu jest wprowadzenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnego kontenera o konstrukcji samorozładowczej, który stanowi wynik własnych prac B+R. Kontener, dostępny w dwóch wersjach, będzie dedykowany do przewozu szczególnie na duże odległości materiałów sypkich np. chemicznych, rolnych, budowlanych i tym podobnych.

Całkowity koszt projektu Emitenta ma wynieść 5.124.180  zł, natomiast kwota wnioskowanego przez Emitenta i rekomendowanego przez PARP dofinansowania to 1.874.700 zł.

O kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących wnioskowanego dofinansowania ww. projektu Spółka poinformuje w trybie właściwych raportów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-02 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-03-02 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu