Harmonogram publikacji raportów okresowych na 2021r.

  • Jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 23 kwietnia 2021 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 24 maja 2021 r.
  • Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 20 września 2021 r.
  • Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 22 listopada 2021 r.