Harmonogram publikacji raportów okresowych na 2020r.

-Jednostkowy i Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 23 kwietnia 2020 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 25 maja 2020 r.

– Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 21 września 2020 roku,

-Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 23 listopada 2020 roku.