Harmonogram publikacji raportów okresowych na 2020r.

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2020 r. – 25 maja 2020 r.

– za III kwartał 2020 r. – 23 listopada 2020 r.

Skonsolidowany Raport półroczny:

– za 2020 r. – 21 września 2019 r.

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport roczny:

 – za 2019 r. – 23 kwietnia 2020 r.