Calendar of events

Harmonogram publikacji raportów okresowych na 2020r.

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2020 r. – 25 maja 2020 r.

– za III kwartał 2020 r. – 23 listopada 2020 r.

Skonsolidowany Raport półroczny:

– za 2020 r. – 21 września 2019 r.

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport roczny:

 – za 2019 r. – 23 kwietnia 2020 r.

Harmonogram publikacji raportów okresowych na 2019r.

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– za I kwartał 2019r. – 30 maja 2019r.
– za III kwartał 2019r. – 29 listopada 2019r.

Skonsolidowany Raport półroczny:

– za 2019r. – 30 września 2019r.

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport roczny:

– za 2018r. – 30 kwietnia 2019r.